Anahtar Teslim İnşaat Taahhüt Hizmetleri

Vona müşterilerine projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için ge-rekli tüm hizmetleri sunmaktadır. Planlama süreci, izinlerin alınması ve anahtar teslim inşaatın tamamlanmasına kadar tüm inşaat hizmet-lerini sunabilmekteyiz:

•    Proje başlangıcı ve planlama
•    Bina izin ve ruhsatları
•    İnşaat işleri
•    Bina ekipmanları temini ve montajı
•    Mekanik ve elektrik işleri
•    Bina teçhizatı ve kurulumu
•     Arsa temini ve finansman bulunması
•    Satış sonrası hizmetler ve bakım

Firma olarak her projenin başarısının projenin gelişme sürecinde, yatırımcı ile açık iletişim ve birlikte çalışma koşullarının sağlanması ile mümkün ola-cağına kesin olarak inanıyoruz. Bu nedenle de Vona, alanlarında uzman, yapılacak işe özel proje takımları oluşturmakta ve proje koordinasyonu, ya-pım, devreye alma ve teslim süreçlerinin her bir aşamasında uzman kadro-suyla süreci yönetmektedir. Kalite ve İş Güvenliği kriterlerimizden ödün ver-meden, proje süresini kısaltmak, yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmek için çaba gösteriyoruz.

Mimari, statik, mekanik ve elektrik konulardaki uzman kadromuz sayesinde projenin ana sorunlarını ortaya çıkmadan önce tespit ederek, henüz inşaat aşamasından önce çözüm üretmeye başlamakta, müşterimizi bu konuda bilgilendirerek söz konusu konuya tam olarak hakim olacak şekilde karar almalarını sağlıyoruz. Proje bazında dünya çapında bilinen, alanlarında uz-man kişilerin danışmanlığını alıyor, alt yüklenicilerimizi seçerken tecrübe ve bilgiyi ön planda tutuyoruz.

İşin yönetimini üstlenen sürekli personelimiz personel ve malzeme kaynak-larının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak projenizin tamamlan-ması için çalışmaktadır. Projenin başlangıcından sonuna kadar “bahane” üretmeyen bir iş anlayışı sunarak güven kazandıran ve sonuç yaratan bir anlayış içerisinde çalışmaktayız. Teknik özellikleri keşifte, tedarikte, taşe-ronlukta ve inşaat yönetiminde tasarımdan projeye çevirme aşamasında uzmanlaşmış bir yapıya sahibiz.

Vona inşaat belgeleri tamamlanan tüm projelere ve büyük imalat tesislerine servis vermektedir. Vona tek olarak ya da ortaklıkla riskleri üstlenir ve me-suliyeti hakkıyla müşteriye teslim eder.

Mekanik Taahhüt Hizmetleri

Vona, Türkiye’de yurtdışında anahtar teslim olarak mekanik taahhüt pro-jelerini üstlenmektedir. Vona Yönetim Kadrosu ve mühendislik ekibi 35 yılı aşan birikimlerini ve tamamlamış olduğu rezidans ve otel projeleri, alışveriş merkezleri, süpermarket projeleri, endüstriyel tesisler ve spor salonları gibi özel yapılarda kazanmış olduğu tecrübeyi Vona çatısı altında müşterilerinin beklentilerini karşılamak için bir araya getirmiştir.
2002 yılında, İstanbul’da kurulmuş olan şirketimiz, ülkemizde gün geçtikçe lüksten öte ihtiyaç haline gelen, ısıtma - soğutma - havalandırma konuların-da, projelendirme kademesinden devreye alma noktasına kadar her türlü yapıların benzer gereksinmelerine cevap vermeyi hedeflemiştir.

•    Rezidans, Lüks Konutlar ve Villalar
•    İş Merkezleri ve Ofis Binaları
•     Alışveriş ve Yaşam Merkezleri
•    Oteller ve Tatil Köyleri
•    Hastaneler
•    İlaç fabrikaları
•    Endüstriyel Tesisler ve Fabrikalar

Vona, aynı zamanda ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, yangın söndürme,
otomatik yangın söndürme, sıhhi tesisat, bina otomasyonu, sismik askı sis-temleri, sistemlerin ve tesisatların depremden korunması, doğalgaz, LPG ve akaryakıt tesisatları gibi tüm mekanik tesisat işlerinin dizayn, değer mü-hendisliği (Value Engineering), fizibilite, teklif, anahtar teslimi uygulama ve mühendislik hizmetlerini aşağıdaki başlıklar altında sunmaktadır.

•    Isıtma
•    Soğutma
•    Havalandırma
•    İklimlendirme
•    Mekanik
•    Tesisat
•    Yangından Korunma, Otomatik Yangın Söndürme
•    Sismik Askı Sistemleri ve Depremden Korunma
•    Bina Otomasyonu
•    Doğalgaz, LPG ve Akaryakıt Tesisatları
•    Projelendirme
•    İmalat
•    Tedarik
•    Montaj
•    Devreye Alma
•    Çalışır Durumda Teslim, İşletilmesi, Garanti, Bakım

Vona, müşterilerinin taleplerini, yürürlükteki mevzuat ve uluslararası stan-dartların gerekleri doğrultusunda, her türlü konfor, kalite, endüstriyel ve genel ihtiyaçtan doğrultusunda yaygın organizasyonu, tecrübeli kadrosu, makine ve teçhizatı ile birlikte zamanında, bütçesinde ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Vona’nın mekanik taahhüt kadrosu Türkiye’de tamamlamış olduğu projeler ve yıllara dayanan tecrübesi ile en zor taahhüt işlerini zamanında ve bütçe içerisinde tamamlamak konusunda üst düzey bir performans göstermekte-dir.  Farklı kullanım amacıyla tasarlanan yapılarda kazanılmış bu tecrübe tasarım aşamasından başlayarak projeye değer katacak bilgi ve birikimi müşterilerimizin operasyon maliyetlerini de en ekonomik seviyeye çekebi-lecek şekilde sürece yansıtmamıza izin vermektedir. Vona, üstlendiği her projeye yatırım ve operasyon maliyetlerini en optimum seviyeye çekmek amacıyla dahil olmayı ve müşterisinin yatırımını her anlamda ekonomik seviyelerde tamamlamasına ve yaşatmasına destek olmayı ilke edinmiştir.