Kaliteyi sağlamak ve geliştirmek Vona’nın her bir üyesinin en önemli görevidir. Prensiplerimiz, süreçlerimiz, sistemlerimiz ve hedeflerimiz uluslararası standartlar, müşteri beklentileri, bilgi birikimimiz ve tecrübemiz doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Kalite anlayışımız, dâhil olduğumuz her bir iş sürecinde bulunan her detayda mükemmelliğe ulaşmak şeklinde oluşturulmuştur. Kalite konusundaki sürekli gelişimimizin verimlilik ve maliyetlerin düşürülmesi konularına doğrudan etkisi bulunmaktadır.