Biz Vona’da başta ilaç, API, biyoteknoloji ve medikal ürünler üretim tesisleri, temiz odalar, laboratuvarlar ve özel prosesler olmak üzere farmasötik tesis ve sistemleri cGMP/GLP, FDA, WHO, ISPE vb. kılavuz ve gereklilikleri doğrultusunda anahtar teslim olarak tasarlıyoruz, kuruyoruz, devreye alıyoruz ve çalışır durumda teslim ediyoruz.

Proses gerekliliklerine uygun olan en iyi makine ve ekipman çözümlerini sunuyoruz. Bu doğrultuda proses hatlarının tasarımı, ekipman seçimi, teminini ve kurulumunu yapıyoruz. Proje gerekliliklerine uygun temiz oda sistemlerini anahtar teslim olarak kuruyoruz.

Tüm tesis ve sistemleri ilk çalıştırma, devreye alma, kalifikasyon/validasyon, teknik dokümantasyon, eğitim ve izin/ruhsat hizmetlerini başarılı şekilde tamamladıktan sonra çalışır durumda devrediyoruz.