Vona Yönetimi olarak, her bir çalışanımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaya ve her iş gününün bitiminde sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeye hakkı olduğuna inanıyoruz.

Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlık koşullarının korunması konusu yaptığımız işlerin her bir aşamasında değişmez bir öncelik olmak zorundadır. İş Güvenliğini ve İşçi Sağlığını tehlikeye atacak tüm riskleri yönetmek, kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için gerekli kaynakları sağlıyoruz.

Yazılı prosedürler, verimli eğitim süreçleri ve yönetimin katılımı ile desteklenen İşçi Sağlığı ve Güvenliği Planı ile birlikte, “Sıfır Kaza İş Ortamı” hedefimize ulaşılabileceğimize inanıyoruz.

Güvenlik en üstten başlayarak firmanın diğer seviyelerine doğru devam eder. Vona’nın öncelikli hedefi üstlendiği her bir projede “sıfır kaza” ortamı yaratmaktır. Bu hedefe ulaşarak Vona, karlılığını ve varlığını sürdürürken çalışanlarını sakatlık, hastalık veya her türlü sağlık riskinden koruyan bir firma haline gelecektir. Bu amaca ulaşmak ancak sorumlulukların paylaştırılması ve faaliyetlerimiz ile ilişkili her bir bireyin mesuliyet alması ile mümkün olacaktır.

Sorumluluk

Her aktivite ve sonuçları için cevaplara sahip olmak

Mesuliyet

Güvenli bir iş ortamı ile ilgili hedefimize ulaşmak için her bir bireyin sorumluluk alması ve mesul tutulması gerekmektedir.

Hedeflerimize Ulaşmanın Faydaları

  • İş Kazalarının ve yaralanmaların en aza indirilmesi
  • Olası kalıcı sakatlıkların önüne geçilmesi
  • Olası ölümlerin önüne geçilmesi
  • Mülke ve ekipmana gelebilecek hasarın en aza indirilmesi
  • Üretim ile ilgili gecikmelerin önüne geçilmesi
  • İşletme maliyetlerinin azaltılması
  • İş yerinde mümkün olan en iyi Sağlık ve Güvenlik koşullarının sağlanması
  • İşçilerin tazminat tutarlarını azaltmak
  • İşletme maliyetini azaltmak