İş Kapsamı

Temiz oda ve kontrollü alanların inşaat, mekanik (HVAC, Proses Mekanik ve BMS Sistemleri) ve elektrik yapım işleri
Proses Tasarımı
Elektromekanik tasarım
Bina Otomasyon Sistemi
Ekipman temini, kurulumu, devreye alınması ve çalıştırılması