İş Kapsamı

Üretimde kullanılan tüm kimyasal maddeler için depo alanlarının inşaat, mekanik (HVAC, Proses Mekanik ve BMS Sistemleri), elektrik ve CCTV
tesisatı yapım işleri
100.000 Class / ISO Class 8 temiz odalar
Elektromekanik tasarım